KOMPLEXNÁ SPRÁVA 
BYTOVÝCH DOM​OV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

KOMPLEXNÁ SPRÁVA BYTOVÝCH DOM​OV 
A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Služby pre bývanie, s.r.o.

Sme správcovská spoločnosť pôsobiaca v celom Trenčianskom regióne. Poskytujeme pre bytové domy a nebytové priestory silné zázemie s modernými a komplexnými službami.

Neustále pracujeme na sebe, aby sme Vám vedeli poskytnúť čo najkvalitnejšie služby.

Pôsobíme na trhu

od roku
2007

Spravujeme 

viac ako
267
objektov

Spravujeme 

viac ako
8100
bytov a NP

Vykonávame 
obsluhu

69
domových kotolní

KOMPLEXNÁ SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Správa bytových domov a nebytových priestorov – výkon správy a mandát pre SVB Obsluha a správa domových kotolní Kontrola technického stavu BD a poradenstvo v riešení technických problémov v BD 24 hodinová havarijná služba  Ú​​držba a opravy spoločných priestorov v BD a bytov Výmena a montáž bytových vodomerov na SV a TUV aj s rádiovým odpočtom Dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a rozpočítavanie nákladov na ÚK Vyregulovanie a preregulovanie systémov UK a TUV Riešenie problémov s ÚK a TÚV Upratovanie bytových domov Zvýhodnené poistenie bytových domov

Nájdete nás

Služby pre bývanie, s.r.o.
Krátka 2412, 911 01 Trenčín