GDPR – základné zásady spracúvania osobných ú​dajov

Informačná povinnosť 
Služby pre bývanie, s.r.o.


Spoločnosť Služby pre bývanie, s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Na základe tohto Nariadenia bol na Slovensku prijatý zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018“).

  Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Záznam o spracovateľských činnostiach 
Služby pre bývanie, s.r.o.,

  Stiahnuť súbor vo formáte PDF

I​nformačná povinnosť 
Služby pre Vás, s.r.o.


Spoločnosť Služby pre Vás, s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobnýchúdajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Na základe tohtoNariadenia bol na Slovensku prijatý zákon č.18/2018 Z.z. o ochraneosobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalejlen „zákon č. 18/2018“).

  Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Záznam o spracovateľských činnostiach 
Služby pre Vás, s.r.o.

  Stiahnuť súbor vo formáte PDF

I​nformačná povinnosť 
Služby pre domové kotolne, s.r.o.


Spoločnosť Služby pre domové kotolne, s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochranefyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Na základe tohto Nariadenia bol na Slovensku prijatý zákonč. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018“).

  Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Záznam o spracovateľských činnostiach
Služby pre domové kotolne, s.r.o​.

  Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Informačná povinnosť 
pre uchádzačov o zamestnanie


Prevádzkovateľ Služby pre bývanie, s.r.o. spracúva  osobné údaje dotknutej osoby (t.j. uchádzača o zamestnanie) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) a na základe zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Informačná povinnosť pre klientov

  Stiahnuť súbor vo formáte PDF
  späť na hlavnú stránku