Výkon správy a mandát​ pre Spoločenstvá vlastníkov bytov

Spoločnosť Služby pre bývanie, s.r.o. pôsobí na trhu v oblasti správy od roku 2007. Je silnou a stabilnou spoločnosťou v Trenčianskom regióne, vďaka dôvernému poznaniu správy bytového a nebytového fondu. Naša spoločnosť kladie dôraz na individuálny a férový prístup ku klientom a obchodným partnerom. Cieľom spoločnosti je zabezpečenie čo najlepších podmienok a dostatočného komfortu pre spokojné a nerušené užívanie bytov a nebytových priestorov. Naše služby sú určené každému, kto uprednostňuje systém práce, efektívnosť, flexibilitu a spoľahlivosť.

Správu bytových a nebytových priestorov vykonávame prostredníctvom:

Zmluvy o výkone správy

S vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome je uzatvorená Zmluva o výkone správy (ZoVS), v ktorej je presne špecifikovaný rozsah činností, ktoré ako správca zabezpečujeme pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Zmluvy o výkone správy

S vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome je uzatvorená Zmluva o výkone správy (ZoVS), v ktorej je presne špecifikovaný rozsah činností, ktoré ako správca zabezpečujeme pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Mandátnej zmluvy, uzatváranej so Spoločenstvom vlastníkov bytov

So Spoločenstvom vlastníkov bytov (SVB) je uzatvorená Mandátna zmluva, v ktorej je presne špecifikovaný rozsah činností, ktoré ako Mandatár zabezpečujeme pre SVB.

Mandátnej zmluvy, uzatváranej so Spoločenstvom vlastníkov bytov

So Spoločenstvom vlastníkov bytov (SVB) je uzatvorená Mandátna zmluva, v ktorej je presne špecifikovaný rozsah činností, ktoré ako Mandatár zabezpečujeme pre SVB.

Naša pridaná hodnota

Filozofiou našej spoločnosti pri správe bytových domov je mať spokojného zákazníka – vlastníka bytu/nebytových priestorov. Preto postupne rozširujeme škálu doplnkových služieb, ktoré sú potrebné pre optimálne fungovanie  bytového domu, ako aj pre naplnenie legislatívnych požiadaviek.

Naše sesterské spoločnosti

Vďaka kvalite práce a profesionalite zamestnancov záujem o naše služby každoročne rastie. Preto sme rozšírili naše portfólio spoločností pre správu.

Názov spoločnosti IČO DIČ Sídlo
Služby pre bývanie Trenčín s.r.o. 51239973 2120672466 Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Služby pre bývanie Juh s.r.o. 52317609 2121015435 Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Služby pre bývanie Liptovská s.r.o. 52317641 2121015413 Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Služby pre bývanie Sihoť s.r.o. 52317455 2121024939 Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Služby pre bývanie Stred s.r.o. 52317587 2121015182 Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Služby pre bývanie Zámostie s.r.o. 52317528 2121015589 Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Služby pre bývanie Dubnica s.r.o. 53587260 Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Služby pre bytové domy s.r.o. 50746502 Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Služby pre bytové domy TN s.r.o. 52109755 Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Služby pre bytové domy Trenčín s.r.o. 51861771 Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Mandát pre SVB s.r.o. 54610923 Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Služby pre domové kotolne, s. r. o. 50638734 2120411348 Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
DKTN s. r. o. 53151569 Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Služby pre bývanie Trenčín s.r.o.
Služby pre bývanie Juh s.r.o.
Služby pre bývanie Liptovská s.r.o.
Služby pre bývanie Sihoť s.r.o.
Služby pre bývanie Stred s.r.o.
Služby pre bývanie Zámostie s.r.o.
Služby pre bývanie Dubnica s.r.o.
Služby pre bytové domy s.r.o.
Služby pre bytové domy TN s.r.o.
Služby pre bytové domy Trenčín s.r.o.
Mandát pre SVB s.r.o.
Služby pre domové kotolne, s. r. o.
DKTN s. r. o.
Názov spoločnosti Sídlo
Služby pre bývanie Trenčín s.r.o. Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Služby pre bývanie Juh s.r.o. Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Služby pre bývanie Liptovská s.r.o. Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Služby pre bývanie Sihoť s.r.o. Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Služby pre bývanie Stred s.r.o. Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Služby pre bývanie Zámostie s.r.o. Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Služby pre bývanie Dubnica s.r.o. Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Služby pre bytové domy s.r.o. Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Služby pre bytové domy TN s.r.o. Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Služby pre bytové domy Trenčín s.r.o. Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Mandát pre SVB s. r. o. Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
Služby pre domové kotolne, s. r. o. Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
DKTN s. r. o. Krátka 7648, ​911 01 Trenčín
  späť na hlavnú stránku