Dokumenty

Smernica upravujúca postup pri nahliadaní do dokladov týkajúcich sa správy bytového domu a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv

  Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Splnomocnenie v celom rozsahu práv a povinností

  Stiahnuť súbor vo formáte DOC

Splnomocnenie k hlasovaniu na konkrétne otázky

  Stiahnuť súbor vo formáte DOC

Odpočet meračov – návratka

  Stiahnuť súbor vo formáte DOCX

Protokol o odovzdaní a prevzatí bytu pri predaji bytu

  Stiahnuť súbor vo formáte DOCX
  späť na hlavnú stránku