Dokumenty

Smernica upravujúca postup pri nahliadaní do dokladov týkajúcich sa správy bytového domu a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv

  Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Splnomocnenie v celom rozsahu práv a povinností

  Stiahnuť súbor vo formáte DOC

Splnomocnenie k hlasovaniu na konkrétne otázky

  Stiahnuť súbor vo formáte DOC

Odpočet meračov – návratka

  Stiahnuť súbor vo formáte DOCX

Protokol o odovzdaní a prevzatí bytu pri predaji bytu

  Stiahnuť súbor vo formáte DOCX

Postup pri obstarávaní spojený so správou domu

  Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Nahlásenie spotrebovaného množstva TÚV za rok 2021 

  Stiahnuť súbor vo formáte PDF
  späť na hlavnú stránku