Cenník

Cenník služieb a poplatkov

Cenník služieb a poplatkov pre bytové domy za služby nad rámec Zmluvy o výkone správy/Mandátnej zmluvy.

  Cenník vo formáte PDF
  späť na hlavnú stránku