Doplnkové služby

Doplnkové služby pre vlastníkov bytov a NP

Ako moderný správca s komplexnými službami Vám vieme zabezpečiť všetky činnosti nevyhnutné k plynulému a bezproblémovému chodu BD.

Obsluha a správa kotolne a chladiaceho zariadenia

Výmena vodomerov SV, TV a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN)
Vykonávame montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na fyzický a diaľkový odpočet. Diaľkový odpočet ako aj rozpočítanie nákladu tepla na byty a nebytové priestory vykonávame vo vlastnej réžii bez nutnosti vstupu do bytov. Vykonávame montáž bytových vodomerov s fyzickým ako aj s diaľkovým odpočtom. Diaľkový odpočet realizujeme vo vlastnej réžii bez nutnosti vstupu do bytov.

Centrálny zber údajov – zbernica (zbernicový systém EASY GW):
riešenie odpočtu a zber dát bez nutnosti vstupu do bytov. Systém predstavuje univerzálne prevedenie s perspektívou v budúcnosti odpočítavať okrem meračov tepla, PRVN a vodomerov aj iné zariadenia (napr. plynomery, elektromery a pod.) Realizácia je prostredníctvom wM-BUS zbernice ENBRA EASY a server ENBRA Connect.

  späť na hlavnú stránku