Legislatíva

Zákon 182 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

  Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

  Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Vyhláška MV SR č.121/2002 o požiarnej prevencii

  Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

  Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Zákon č. 150/2013 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania

  Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov

  Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Vyhláška č. 240/2016 Z. z. teplota TUV, pravidlá rozpočítavania tepla

  Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Nová vyhláška MH SR č. 503/2022 Z.z. „o rozpočítavaní“ nákladov tepla

  Stiahnuť súbor vo formáte PDF
  späť na hlavnú stránku