Aktuality

Povinnosti štatutárov SVB 
(legislatíva a komfort bývania)

Vážený predseda, člen rady Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov,

na tomto mieste Vás chceme podrobnejšie informovať o legislatívnych nariadeniach, zmenách zákonov, ale taktiež upriamovať pozornosť na vhodné úkony pre bytový dom (BD), ktoré sú nutné alebo môžu optimalizovať chod a komfort bývania v BD. Veríme, že Vám týmito informáciami pomôžeme zorientovať sa, uľahčíme Vám náročnú prácu štatutára SVB (predsedu, člena rady). Vnímame skutočnosť, že tieto povinnosti SVB sú časovo náročné; často a zásadne meniace sa pravidlá sa stávajú pre bežného človeka čoraz menej prehľadnými. Preto Vám ponúkame naše služby pri zabezpečovaní povinností našimi odbornými pracovníkmi

Uľahčíme Vám vykonávanie rôznych povinností, zmluvne tak prenesiete zodpovednosť na nás.

Energetické certifikáty 
a Energetické  štítky
Viac informácií
Vyregulované rozvody 
tepla a TÚV
Viac informácií