Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, 

v týchto dňoch intenzívne pracujeme na rozosielaní ročných vyúčtovaniach za rok 2021. Vyúčtovania rozosielame elektronicky na nami evidované e-mailové adresy. Vlastníkom, u ktorých neevidujeme e-mailové adresy, budú zaslané ročné vyúčtovania prostredníctvom Slovenskej pošty. 
 
Námietky voči vyúčtovaniu možno uplatniť do 30. 6. 2022.
Preplatky z ročných vyúčtovaní sa budú poukazovať po ukončení reklamačnej lehoty a poukázané budú na bankový účet vlastníka, ktorý evidujeme v databáze. Preto prosíme o kontrolu bankového účtu, prípadnú zmenu nám hláste. 

Ďakujeme.

  späť na ​Aktuality