Dňa 9. 6. 2022 sme organizovali odborný seminár na tému

Plyn, teplo, elektrina – ako ďalej?

Účasť bola početná. Prednášky boli zaujímavé, obohacujúce a inšpiratívne. Od zúčastnených sa tešíme pozitívnym ohlasom. 
Hodnotíme ho z nášho pohľadu ako vydarený.

Tešíme sa do skorého videnia pri inom odbornom seminári.

Pozvánku s programom seminára si môžete pozrieť tu
.

  späť na ​Aktuality