Povinnosť diaľkových odpočtov pre vodomery a merače tepla

Od 1. januára 2027 začne na Slovensku platiť povinnosť diaľkových odpočtov pre vodomery a merače tepla. Týkať sa bude bytových domov s výmerou celkovej podlahovej plochy nad 500 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním. 

V praxi to pre vlastníkov bytov a NP zname​ná, že pokiaľ sa chystajú na výmenu vodomerov či meračov tepla, vyplatí sa im podľa odborníkov už teraz zakúpiť taký model, ktorý disponuje funkciou diaľkového odpočtu. Inak im hrozí ďalšia výmena, a tým pádom finančná strata. 
 
Vodomery a merače tepla inštalované v tomto roku by už kvôli väčšiemu komfortu mali mať funkciu diaľkového odpočtu. Ich dodatočné zakúpenie od 1. januára 2027, kedy na Slovensku začne platiť nová legislatíva, si vyžiada ďalšie náklady a povinnosť ​opätovného sprístupnenia bytov zo strany vlastníkov (a práve toto býva najväčší problém). 

Ak využijete možnosť dodatočnej montáže rádiového modulu na teleso vodomera, treba rátať s poplatkom za párovanie tohto modulu s vodomerom. Naviac si takto skrátite životný cyklus rádiového modulu, ktorý je daný pre 2 cykly vodomera.  

Platnosť overenia bytových vodomerov a ich pravidelná výmena je daná legislatívne v päťročných cykloch (rovnako na teplú, aj studenú vodu).  
 
V prípade bytových meračov tepla alebo pomerových rozdeľovačov tepla (PRT) tak už od tohto roka dáva zmysel jedine montáž zariadenia s diaľkovým odpočtom. Merače tepla po uvedení do používania podliehajú následnému overeniu, pričom čas platnosti overenia je 4 roky.

Aj napriek tomu, že povinnosť prevádzky meračov tepla s funkciou diaľkového odpočtu vyplývajúca z legislatívy o energetickej efektívnosti je až od 1. januára 2027, už teraz je v niektorých prípadoch ekonomicky neefektívne montovať meradlá bez funkcie diaľkového odpočtu. 
 
Pokiaľ termín overenia práve inštalovaného merača vychádza na akýkoľvek dátum po 1. januári 2027, je ekonomicky nezmyselné inštalovať zariadenie bez funkcie diaľkového odpočtu.

  späť na Aktuality